ACTE følger alminnelige leveringsbetingelser NL09 for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr/utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge